Aile Eğitimi

Aile Eğitimi

Aile Eğitimi

Aile eğitimi; Zihinsel, bedensel, konuşma, duygusal, ruhsal, işitme, görme, özbakım, sosyal ve diğer yönlerden özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin ailelerine ilgili uzman personel tarafından çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak verilen hizmetlerdir. Bu bireylerin ailelerine sunulan hizmetler, verilen bütün  hizmetlerin etkililiğini artırır ve hedeflere daha kısa sürede ulaşılmasını sağlar. 

Özel eğitim gereken bireylerde kalıcı davranış değişikliklerinin  oluşturulabilmesinde sadece kurumların çabasının yeterli olmayacağını  artık herkes bilmektedir. Bununla birlikte engelli birey ile yaşamanın, bu  duruma uyum sağlamanın ve alışmanın çeşitli zorlukları bulunduğu  unutulmamalıdır. Tüm bu nedenlerle özel eğitime gereksinimi olan çocuğa  sahip ana ve babaların bir araya getirilerek onların etkileşimlerini  güçlendirmek ve ebeveynlikle ilgili bilgilerini desteklemek amacıyla  kurumlarla işbirliği içerisinde olmaları ve kurumlardaki aile eğitim  programlarına katılımlarının sağlanması son derece önem taşımaktadır.  Bu gereksinimler doğrultusunda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine  aile katılımının sağlanması;

Ailelerin; çocuklarının durumunu anlamalarını ve çocuklarını  kabullenmelerini, Engelli bir çocuğa sahip olması nedeniyle utanan ve onu topluma  çıkarmak istemeyen veya aşırı koruyucu ve kollayıcı olan ailelerin bu tür  olumsuz düşünce ve davranışlarının ortadan kalkmasını, çocuklarından kapasiteleri ve yetenekleri üstünde beklentileri olan ve  bu nedenle çocuklarına zarar veren ailelerin bu beklentilerinin azalmasını,

Ailelerin; çocuklarına model olmalarını, tutarlı davranmalarını, bir başka  çocukla kıyaslamamaları gerektiğini öğrenmelerini,

Ailelerin bilinçsizce uyguladığı ceza ve ödüllerin çocuklarına zarar  verdiğini ve disiplinin sağlanmasında uygun davranış kalıplarının olması  gerektiğini, sevginin önemini,  Kurumların vereceği özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri öncesinde,  ailelerin çocuklarını eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine hazırlamalarını,  eğitim seanslarına zamanında gelmelerini,  kurumlarda verilen eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin aileler  tarafından sık sık tekrar edilerek pekiştirilmesini, verilen eğitim ve  rehabilitasyon hizmetlerinin kalıcılığının sağlanmasını,

Ailelerin; birbirleri ile etkileşim ve iletişim kurmalarını, birbirlerine  yardımcı olmalarını, çevreleri ile iyi ilişkiler geliştirmelerini,

Ailelerin; problem çözme becerilerinin ve farkındalık alanlarının  gelişmesini, Kurum için gerekli olan evrakların zamanında gönderilmesini ve sağlık  kurulu raporlarının zamanında yenilenmesini, kurumların vermiş olduğu diğer hizmetlere ailelerin yardımcı olmasını sağlar.