Davranış Yönetimi

Davranış Yönetimi

Davranış Yönetimi

Bireyin kendisine ve çevresine zarar veren, öğrenmesini engelleyen, yaşam kalitesini düşüren ve süreklilik gösteren davranışlar problem davranış kategorisinde yer alır.

Merkezimizde tanımı yapılan problem davranışlar için uygun öğretim teknikleri kullanılarak azaltma, arttırma, yeni davranış kazandırma, ortadan kaldırma ve yeni davranışlara süreklilik kazandırma öğretimi yapılmaktadır.