Zihinsel Engel

Zihinsel Engel

Zihinsel Engel

Zihinsel engel, kendini anlamlandırma, problem çözme, akademik öğrenme, tecrübe ederek öğrenme ve soyut düşünmede geriliktir.

Zihinsel engel aynı zamanda bireyin bağımsız olarak hayatını idame ettirmesinde ve sosyal hayatta sorumluluk almasında, sosyokültürel ve gelişimsel standartların altında kalmasına yol açar. Zihinsel engel tanısı çeşitli klinik değerlendirmeler ve geçerliliği ile standardizasyonu sağlanmış zekâ testleri vasıtasıyla alanında uzman kişiler tarafından saptanır.