Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Özel Eğitim ve Rehabilitsyon Merkezimiz 2017 Yılından beri faaliyet göstermektedir. Amacımız  Merkezimizde destek eğitim alan bireylerimizi topluma kazandırmak.

Merkezimizde söz konusu programlar kapsamında destek eğitim hizmeti verilmekte olup, merkezimiz de destek eğitiminden faydalanmak isteyen çocuk veya yetişkinlerimizin Sağlık Kurulu Raporu, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu ve Özel Eğitim Planları kapsamında, mevcut durum, eğitsel tanı merkezimiz uzmanlarınca gözden geçirilerek, kaba değerlendirKaba değerlendirme sonucunda elde edilen veriler ışığında, özdeş engel grup ve yaşta olan diğer destek eğitim alan çocuk veya yetişkin bireylerimizle birlikte merkezimizde ki haftalık seans saatleri belirlenmektedir. Belirlenen seanslarda destek eğitimine başlamadan önce, daha kapsamlı ve detaylı incelemenin yapılabilmesi amacıyla performans analizi gerçekleştirilir. Analiz sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda Merkezimiz Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Birimince Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık ve Yıllık BEP programı ailelerimizin öneri ve görüşleri de dikkate alınarak kapsamlı ve titiz bir çalışma doğrultusunda hazırlanmaktadır. Verilecek destek eğitimde en önemli başlangıç kriteri olarak, mevcut performansı ve ihtiyaçlar, başarılamayanlardan ziyade başarılabilenler ve başarılabilirler göz önüne alınmaktadır. Aşamalı ve ara değerlendirmelerle mevcut düzeyin sürekli denetlendiği eğitim süremizde ailelerimizin destek ve katkılarıyla uzun süreli (yıllık) hedeflerimize ulaşılmaya çalışılmaktadır.ilmesi gerçekleştirilmektedir.

 Süreç içinde ki vazgeçilmez ve en önemli unsur; aile destek ve katkısıdır. Belirlenen amaçlara ulaşma doğrultusunda, sağlıklı ve doğru bir aile desteğinin sağlanması amacıyla merkezimizde aile eğitimine özel önem ve ağırlık verilmektedir. Aylık olarak bireysel niteliklerinin değerlendirildiği ve görüşüldüğü aile toplantıları yapılmakta, özel eğitim ve rehabilitasyon konusunda tutum ve bilgiler geliştirilmesi konusunda, ailelerimize çeşitli sunumlarda bulunulmaktadır. Ayrıca engelli bireye sahip ailelerimize daha sağlıklı bir ruhsal yapıya sahip olarak, sağlıklı aile içi diyalog kurulmasının amaçlandığı aile terapileri yapılmaktadır. Bu kapsamda aile ziyaretlerine de başlanmıştır ve her ay belirli sayıda aile mutlaka ziyaret edilmekte, çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir.