Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz;

Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin;

a) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen üretici ve   mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini,

b) Toplum içinde bağımsız yaşamalarını ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini,

c) Uygun eğitim programları ile personellerimiz özel yöntemler ve araç gereç kullanarak eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını sağlamaktır.

 

Misyonumuz;

Etik değerlerden ödün vermeden tarafımızdan destek eğitimi alan bireylerin haklarını gözeten, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan, ulaşabilir, kesintisiz ve güvenilir özel eğitim ve rehabilitasyon  hizmetini çağdaş standartlarda sunan bir kuruluş olmaktır. Engelli ve özürlü çocuk ve yetişkinlerin destek eğitim sorunlarını karşılamak, bu konuda dünya standartlarını yakalamak ve yaşatmak, dinamik bir ekip çalışması ile hızlı, rekabetçi ve ailelerin beklentilerini karşılayan hizmetleri ‘ sürekli ‘ kılmak hedefimizdir.